Welkom

Aanmeldingen 2015-2016

Indien uw zoon of dochter is uitgeloot bij een andere school, dan kunt u voor een inschrijving op Hofstad Mavo direct telefonisch contact opnemen met mevrouw Dispa: 070 - 397 15 41. Voor de brugklas 2015-2016 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar in de TL-, de Havo/TL- en de Havo-klas.
U kunt ook op maandag 30 maart van 08.30 - 15.00 uur binnenlopen om in te schrijven.
Wilt u dan de volgende documenten meenemen:
- adviesformulier
- paspoort/ID-kaart
- zorgverzekeringspas

Bezoek ook de Facebook-pagina van de Ouderraad: Hofstad Mavo.Ouders.

Het informatieboekje over de pakketkeuze Hofstad Mavo en de powerpointpresentatie van dinsdagavond 17 maart jl. zijn HIER te vinden.

 Ook havo op Hofstad Mavo
Hofstad Mavo heeft ook de Havo-onderbouw: leerjaar 1 t/m 3. Kijk hier voor meer informatie hierover. De schoolgids 2014-2015 en de informatiefolder voor groep 8 2014-2015 zijn hier te bekijken.

Informatie over aanmelding
Informatie over aanmelding en aanmeldingsformulieren kunt u hier vinden.

Hofstad Mavo-nieuws, week 16 - 20 maart 2015

Informatieavond vakkenpakketkeuze
 Dinsdagavond 17 maart kwamen ouders van leerlingen uit leerjaar 2 en 3 naar de informatieavond om meer te horen over het kiezen van een vakkenpakket. Een duidelijke verandering betreft het feit dat leerlingen vanaf volgend schooljaar in leerjaar 3 én leerjaar 4 zeven verplichte vakken moeten kiezen, die daarnaast ook nog aan een of meerdere sectoren gekoppeld zijn; elk met hun eigen voorwaarden. De aanwezigen  waren zeer geïnteresseerd en stelden de nodige vragen die door de teamleider mevrouw Bouwens werden beantwoord.

web by studiov.info