Welkom

Wij zijn trots op onze eindexamenkandidaten!

93% geslaagd voor het eerste tijdvak

G E F E L I C I T E E R D !
De uitnodiging voor de diploma-uitreiking is hier te vinden.

 

Informatie over aanmelding voor het V.O.:
Als u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas op Hofstad Mavo Havo, kunt u het volgende doen: het inschrijfformulier kunt u hier vinden en downloaden. Dit formulier vult u helemaal in en geeft u op school af (met een kopie van het 'Adviesformulier voortgezet onderwijs 2015-2016' met hierop de unieke code; zonder dit formulier is de inschrijving niet geldig. En een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind.)
We kunnen kinderen aannemen met het volgende basisschooladvies:
- vmbo-TL
- vmbo-TL t/m Havo
- Havo.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u ook de school bellen en vragen om een inschrijvingsformulier. Dit wordt u dan toegestuurd.

Havo-afdeling
Hofstad Mavo Havo heeft de Havo-onderbouw: leerjaar 1 t/m 3. Kijk hier voor meer informatie hierover.

Geïnteresseerd in sportactiviteiten die CGV Die Haghe organiseert op Hofstad Mavo Havo? Klik hier.